Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Zelený pás Six Sigma - Jak snížit náklady v procesu - Analýza procesu (SIPOC a Value Stream Mapping)

Dalším naším listopadovým kurzem byl aktivní trénink s názvem „Zelený pás Six Sigma - Jak snížit náklady v procesu – Analýza procesu (SIPOC a Value Stream Mapping). Celý kurz byl zaměřen především na vnímání procesů jako toku hodnot firmou, jakým způsobem identifikovat a popsat problémy, definovat projekty na jejich zlepšení a pak je realizovat. Většina účastníků se shodla na důležitosti komplexního proškolení pro pracovníky Six Sgma na pozici Green Belt, což je důležitý podnět pro další rozšiřovaní kurzů tohoto typu.


 |   zákaznický servis                                                                                                          |   actill s.r.o. - ©2008