Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Přijímání a propouštění zaměstnanců
– praktický postup v mezích zákoníku práce


Další seminář v oblasti pracovního práva jsme zaměřili na aktuální téma – Přijímání a propouštění zaměstnanců – praktický postup v mezích zákoníku práce. Tímto seminářem provázel oblíbený lektor JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., který se jako člen expertní skupiny Ministra práce a sociálních věcí podílí na koncepčních změnách v pracovním právu. Účastníky tohoto kurzu seznámil se správným postupem jak zaměstnávat a propouštět podle zákona bez rizika soudních sporů. Nedílnou součástí byla i živá diskuze v průběhu celého dne. Všichni účastníci ocenili především profesionalitu přednášejícího a jeho schopnost operativně řešit konkrétní příklady z praxe. Těšíme se tedy na další přednášky JUDr. Hůrky.


 |   zákaznický servis                                                                                                          |   actill s.r.o. - ©2008