Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky


POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Bezpečnost práce s účinným poskytováním I. pomoci

Září jsme ukončili seminářem, kterým nás provázeli Ing. Petr Dostál a Bc. Aleš Vosáhlo. Účelem tohoto semináře bylo seznámit účastníky s přehledem aktuálních požadavků v BOZP a s nejnovějšími metodami I. pomoci. V části o bezpečnosti práce byly prodiskutovány témata - povinná zdravotní péče, bezpečnostní přestávky, školení zaměstnanců, kontrola pracoviště a technických zařízení aj. Po polední přestávce účastníky p. Vosáhlo seznámil s novými doporučenými metodami poskytování I. pomoci. Jako záchranář se denně setkává s různými úrazy a následně s reakcí okolí. Účastníkům tak poskytl reálné ukázky na videu a každý si mohl vyzkoušet poskytnutí pomoci při zástavě dechu. Součástí byla ukázka nejmodernějších pomůcek, které by neměly chybět v každé větší firmě, proto aby kolegové případně byli schopni poskytnout pomoc zraněnému do doby příjezdu lékaře. Tímto ještě jednou děkujeme všem za účast na tomto přínosném semináři. Dovolte nám poděkovat i za účastníky oběma přednášejícím a těšíme se na další spolupráci s nimi.

 |   zákaznický servis                                                                                                          |   actill s.r.o. - ©2008