Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Mezinárodní převodní ceny v praxi 17.2.2010
Optimalizujte daně – vyvarujte se doplatků


Ve středu jsme se sešli na dvoudenním tréninku řešící nastavení převodních cen. Poslední průzkum ukázal, že převodní ceny jsou pro poplatníky působící ve skupině podniků nejrizikovější z daňových oblastí.
První den tréninku nám Ing. Michal Jelínek vysvětlil princip tržního odstupu; kdo jsou vlastně spojené osoby dle směrnice OECD. Dozvěděli jsme se, že směrnice nechává volnost státu definovat kdo jsou spojené osoby…Dále jsme probrali hybridní transakce; kapitálově spojené osoby dle ZDP; arbitrážní konvenci, která eliminuje dvojí zdanění. Zmínil také nedostatky arbitrážní konvence, jež neřeší problematiku úroků z daňových nedoplatků.
Položili jsme si otázku – proč řešíme převodní ceny? Jakým způsobem kalkulovat cenu? Naučili jsme se použitelné metody stanovení převodních cen a faktory ovlivňující výběr metody. Na případových studiích jsme si tyto metody vyzkoušeli. Dozvěděli jsme se co je to Masterfile, co je specifická dokumentace, struktura studie převodních cen a rizika.
Ve druhém dnu nám Ing. Tomáš Brabenec představil skupinové služby dle OECD, metody vyměření a přidělení nákladů a vysvětlil specifika daňové kontroly služeb. Probrali jsme podnikové restrukturalizace z pohledu převodních cen a dozvěděli se co je to cash pooling.

Děkujeme všem účastníkům, kteří přispěli k příjemné atmosféře tréninku a především přednášejícím Ing. Michalu Jelínkovi a Ing. Tomáši Brabencovi za jejich odborný, ale i praktický výklad a uvedené příklady. Zároveň přejeme všem účastníkům hodně úspěchů v jejich profesní praxi.
zpět na ohlédnutí za akcemi
 |   zákaznický servis                                                                                               |   actill s.r.o. - ©2007-2010