Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Mezinárodní převodní ceny v praxi 11.- 12.9.2009

Ve dnech 11. a 12. listopadu se konal trénink „Mezinárodní převodní ceny v praxi“. Trénink byl pod vedením odborníka na převodní ceny Ing. Michalem Jelínkem. Na tomto dvoudenním tréninku se účastníci dozvěděli jak správně nastavit, dle jakých metod a jak správně dokumentovat své převodní ceny. Podle jakých pravidel se nastavení mezinárodních převodních cen řídí v rámci EU a v rámci celého světa v případě sporu. Nejvíce diskutovaným tématem bylo připravení dokumentace pro finanční úřad. Jak a dle čeho byly v rámci převodních cen nastaveny ceny produktu v rámci prodeje matce, srovnání cen s jinými podniky stejného zaměření, kde tyto informace získat a jak je správně využít.

Dalším diskutovaným tématem bylo poskytování služeb v rámci skupiny podniků. Jak správně nastavit ceny a příslušnou dokumentaci k poskytovaným službám. Jak při kontrole z finančního úřadu dokázat, že tuto službu nám skutečně mateřská firma poskytla v rozsahu, který je uveden na faktuře.

Toto dvoudenní školení bylo velmi obsáhlé a přínosné pro všechny účastníky. Tímto bychom rádi ještě jednou poděkovali všem účastníkům za skvělou atmosféru a jejich poznatky z praxe a především přednášejícímu za poutavý projev a profesionálně připravenou prezentaci. Vás ostatní tímto zveme na opakování úspěšného tréninku, které bude v únoru 2010.
zpět na ohlédnutí za akcemi
 |   zákaznický servis                                                                                               |   actill s.r.o. - ©2007-2010