Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Právní minimum v nákupní praxi 21.1.2010
Intenzivní trénink v jednom dni!


Ve čtvrtek 21. ledna jsme se sešli na již pravidelném tréninku pro nákupčí. Tento trénink je určen všem pracovníkům nákupních oddělení, kteří jsou odpovědni za uzavírání smluv a samostatným nákupčím a pracovníkům dalších útvarů, kteří jsou pověřeni nákupem, jako základ právního minima, které využijí ve své nákupní praxi.
Účastníci dnešního tréninku přijeli z celé republiky a byli to především představitelé výrobních a obchodních firem.
Trénink jsme jako obvykle začali očekáváním účastníků, ke kterému se naši lektoři průběžně během tréninku dostávali a odpovídali. Mezi dnešní očekávání patřilo především: Záruka, zádržné. Co je to bankovní záruka? Náhrada škody. Úpadek zahraniční firmy. Podepisování smluv. Reklamace, újmy. VOP – prosazení, akceptace. Rozhodčí doložky ANO/NE. Odpovědnost za výrobek, vzniklé škody...

Dále jsme probrali - jaká právní úprava u nás platí ohledně obchodních vztahů. Jaký je rozdíl mezi normami kogentními a dispozitivními. Jaké jsou normy a pravidla použitelná pro obchodní závazkový vztah? Srovnání obchodního a občanského zákoníku. Kdy používáme Letter of Intent – proč jej používáme? Obecný postup uzavírání smluv. Výběr smluvního typu. Incoterms 2000. Výhrada vlastnictví. Smluvní pokuty aj.

V průběhu tréninku pro nás lektoři připravili několik případových studií, nad kterými jsme si měli možnost vyzkoušet naše chápání obchodního zákoníku a naši způsobilost.

Děkujeme všem účastníkům, kteří přispěli ke skvělé atmosféře tréninku a především přednášejícím za jejich odborný, ale i praktický výklad a uvedené příklady. Budeme se těšit na další setkání s Vámi při dalších trénincích.
zpět na ohlédnutí za akcemi
 |   zákaznický servis                                                                                               |   actill s.r.o. - ©2007-2010