Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Právní minimum v nákupní praxi 19.3.2009

V polovině března jsme po lednovém úspěchu uspořádali opět odborný trénink „Právní minimum v nákupní praxi“. Jako přednášející přes právní záležitosti se nám představil Mgr. Tomáš Hübner a praktickou část provázel Ing. Daniel Kubec spolu s Ing. Petrem Zajíčkem, dlouholetí odborníci z praxe. Účastníci se dozvěděli, jaké jsou rozdíly mezi typem smluv a jak je správně uzavírat s dodavateli. Čemu se vyvarovat při podpisu smlouvy. Jaké existují možnosti všeobecných obchodních podmínek, zda je nutné je ke každé objednávce přikládat. Kdy se považuje smlouva za uzavřenou a kdy je možno od této smlouvy odstoupit. Jaké fungují dodací podmínky INCOTERMS 2000. Během tréninku přednášející upozorňovali na chyby v obchodním styku, na konkrétních příkladech z praxe. Což si pak sami nakupující vyzkoušeli v cvičení. Celým dnem se účastníci zapojovali do diskuzí a předávali své zkušenosti ostatním. Tento trénink se uskutečnit v příjemných prostorách hotelu S.E.N. . Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem účastníkům za skvělou atmosféru a přednášejícím za odborný a přínosný výklad.


 |   zákaznický servis                                                                                                          |   actill s.r.o. - ©2008