Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Právní minimum v nákupní praxi 13.4. 2010

V úterý 13. dubna jsme se sešli na tréninku pro všechny pracovníky nákupu, především pro ty, kteří často uzavírají smlouvy a jejich cílem je porozumět právní problematice v uzavírání smluv a především je umět správně používat.

Tréninkem nás provázeli (jako již obvykle) zkušený advokát a 2 manažeři nákupu z praxe. Všichni 3 lektoři se v průběhu tréninku simultánně doplňovali, společně s účastníky řešili jejich problémy z praxe a společně pracovali na několika případových studiích.

Během dne jsme probrali obecný postup uzavírání smluv, jednotlivé kroky kterými prochází kontraktační proces. Dozvěděli jsme se, že nečinnost nebo mlčení není přijetím návrhu, ale muselo by být sjednáno. Dále jsme si řekli co je odvolávka, probrali jsme rámcovou smlouvu a naučili jsme se jaký je rozdíl mezi rámcovou smlouvou a VOP. Dále jsme podrobně probrali odstoupení od smlouvy, uplatnění nároku ze smlouvy a kogentní ustanovení a mnoho dalších dotazů, které si přinesli účastníci na trénink s sebou.

Děkujeme všem účastníkům, kteří přispěli k výborné atmosféře tréninku a především přednášejícím: JUDr. Tomáši Hübnerovi, Ing. Danielu Kubcovi a Ing. Petru Zajíčkovi za jejich odborný, ale především praktický výklad a uvedené příklady. Zároveň přejeme všem účastníkům hodně úspěchů v jejich profesní praxi.
zpět na ohlédnutí za akcemi
 |   zákaznický servis                                                                                               |   actill s.r.o. - ©2007-2010