Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Právní minimum v nákupní praxi 11.6.2009

Dne 11. června se konal trénink „Právní minimum v nákupní praxi“. Tento trénink je velmi úspěšný a proto ho několikrát do roka opakujeme. Přednášející byl Mgr. Tomáš Hübner, který vede trénink z odborného právního hlediska. Do jeho výkladu svými dlouholetými praktickými zkušenostmi vstupoval Ing. Daniel Kubec a Ing. Petr Zajíček. Cílem tréninku je naučit účastníky především správně vybrat budoucího dodavatele, jaké informace a kde se o něm může dozvědět. Dále zde byly rozebrány rozdíly mezi jednotlivými typy smluv - rámcová, kupní, smlouva o dílo a další. Co vše by smlouva měla obsahovat, kdy vstupuje v platnost a mnoho dalších informací, na které je třeba dávat si pozor při podpisu. A zároveň jak lze smlouvu ukončit. Dalším diskutovaným tématem byly všeobecné obchodní podmínky (VOP). Zda je vždy třeba přikládat je k objednávce, případně jak správně využít internetu k zveřejnění VOP. Dalším tématem byly podmínky INCOTERMS. Jaké mohou vzniknout problémy při dopravě zboží, kdo je za ně zodpovědný a do kdy je zboží majetkem prodávajícího. Velmi diskutované téma byla náhrada škody a smluvní pokuta. Děkujeme všem účastníkům, kteří přispěli ke skvělé atmosféře tréninku a především přednášejícím za jejich odborný, ale i praktický výklad a uvedené příklady.


 |   zákaznický servis                                                                                                          |   actill s.r.o. - ©2008