Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Projektové řízení v IT prostředí – jak efektivně plánovat,
sledovat a řídit projekty 14.4. 2010

Ve středu 14. dubna jsme zahájili dvoudenní trénink „Projektové řízení v IT prostředí – jak efektivně plánovat, sledovat a řídit projekty“. Tréninkem nás provázel Ing. Jan Doležal – odborník na projektové řízení. V prvním dnu se účastníci seznámili s tím co je „projekt“. Co vše lze do tohoto pojmu zahrnout, kdy použít projektové řízení a naopak kdy to projekt není a jedná se pouze o běžný proces. Jaké jsou životní cykly a především cíle projektu. Jaká jsou specifikace u IT projektů na rozdíl od jiných oblastí. V následujícím tréninkovém dnu jsme rozebrali velice zajímavou a diskutovanou část - metodu logického rámce. Také to jak správně naplánovat projekt – časově, finančně, ale i personálně.

Po čtrnácti dnech jsme se opět sešli na volném pokračování tréninku „Projektové řízení v IT prostředí – organizace, rizika, změny a krize projektu & úvod do měkkých dovedností“. Tímto dvoudenním tréninkem nás provázel Ondřej Cingl. Toto volné pokračování bylo věnováno především měkkým dovednostem - jak by měla správně fungovat týmová spolupráce. Kdo a jaké postavení v týmu má a jak nejlépe sestavit tým, aby fungoval dle potřeb projektu. Na několika konkrétních ukázkách a cvičení bylo předvedeno, jak je důležité mít správného manažera projektu, který vše sleduje a především řídí. Jaké existují motivační nástroje, kdy, jak a které využít. Dále byly zmiňovány metody BATNA, Maslowova teorie a další.

Ještě jednou bychom rádi tímto poděkovali všem účastníkům za skvělou atmosféru a přednášejícím Ing. Janu Doležalovi a Ondřeji Cinglovi za přínosné informace a výbornou prezentaci. Těšíme se na další setkání.
zpět na ohlédnutí za akcemi
 |   zákaznický servis                                                                                               |   actill s.r.o. - ©2007-2010