Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Projektové řízení v IT prostředí I + II 3.11.2009

V úterý 3. listopadu byl první den z celkem čtyřdenního školení, které bylo zaměřeno na „Projektové řízení v IT prostředí“. První dva dny byly věnovány plánování, sledování a hlavně řízení projektů. Účastníci se seznámili s tím, co vše projekt zahrnuje, jaké jsou jeho cíle a jaké jsou jeho životní cykly. Také jsme se věnovali správné dokumentaci, vedení porad a vyhodnocování v rámci projektu. Velmi důležitým tématem v této oblasti je správné naplánování a to jak termínů, zdrojů tak především také nákladů. Účastníci si vyzkoušeli několik cvičení z praxe, aby procvičili tuto problematiku, která se projektů týká.

Další dva dny byly více zaměřeny na měkké dovednosti. První den jsme strávili s Ing. Doležalem nad tématy, jako jsou osobnostní typy lidí, v rámci osobního poznání si účastníci vyhotovili Belbinův test. Jaká můžou existovat rizika, která se přímo dotýkají projektu a případné doporučení IPMA jak rizika identifikovat a ohodnotit a jak je začlenit a následně sledovat během projektu. Účastníci se seznámili také s metodou RIPRAN, která pokrývá téměř celý proces řízení rizik. Dalším z mnoha témat bylo, jaká je vůbec úloha manažera projektu – umět v předstihu identifikovat zdroje důležitých změn a zajišťovat jejich úspěšné zvládnutí s použitím adekvátní strategie. Druhý den byl pod vedení pana Ing. Hájka, který se především věnoval motivaci lidí. Proto velkým tématem byly rozdíly mezi donucením – znechucením - motivací. Motivace je vždy spojena s emocemi – ovlivňovat motivaci znamená ovlivňovat emoce. Základní teorie motivace vychází například z teorie Abrahama Maslowa nebo Fredericka Herzberga a spoustu dalších obdobných teorií, které na toto téma bylo zpracováno. Posledním velké téma bylo řešení konfliktů v rámci projektu. Jaké existují řešení konfliktů a které je v praxi přípustné – nejžádanější je výhra = výhra, toho bohužel nelze vždy dosáhnout a tak se připouští i varianta kompromisu.

Ještě jednou bychom rádi tímto poděkovali účastníků za vytvoření skvělé atmosféry a přednášejícím Ing. Doležalovi a Ing. Hájkovi za profesionálně připravenou prezentaci a přínosné informace.
zpět na ohlédnutí za akcemi
 |   zákaznický servis                                                                                               |   actill s.r.o. - ©2007-2010