Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele od 1.8.2009

V rámci protikrizového opatření vláda přijala opatření, které od 1.8.2009 upravuje slevy na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele. Proto jsem na toto téma uspořádali seminář, který se uskutečnil 19.8.. S touto problematikou nás seznámila dlouholetá odbornice Jaroslava Kodrová.

Přednášející zahájila seminář vyložením zákona 221/2009 Sb.. Na příkladech uvedla, za které zaměstnance si lze a v jaké výši slevu uplatnit. Za jakých podmínek vzniká nárok na slevu zaměstnavateli, zaměstnanec musí splňovat současně čtyři podmínky – např. zaměstnání musí trvat déle jak 3 celé kalendářní měsíce a výše vyměřovacího základu musí být nižší než 1,15násobek průměrné mzdy (tj. pro letošní rok 27.100 Kč) a další. Dalším bodem semináře byla mimořádná sleva – tato sleva se uplatňuje zpětně a to od ledna 2009 do července 2009, pokud zaměstnání trvá do 31.8.2009.

Děkujeme všem účastníkům, kteří přispěli ke skvělé atmosféře a především přednášející za její odborný výklad a uvedené příklady. Rádi bychom pozvali další zájemce na opakování semináře, které se bude konat 10.9.2009.


 |   zákaznický servis                                                                                                          |   actill s.r.o. - ©2009