Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Efektivní marketing - Marketing v dynamicky měnícím se prostředí

Dalším únorovým seminářem byl „Efektivní marketing – Marketing v dynamicky měnícím se prostředí“. Celým dnem nás provázela lektorka Ing. Jana Holá, Ph.D. Díky menšímu počtu účastníků byl prostor pro otevřenou diskuzi, která provázela celý program. Jednotlivý účastníci si vzájemně předávali dosavadní zkušenosti s marketingem v jejich společnostech a řešili společně danou problematiku. Lektorka uvedla příklady, jak firmu marketingově upevnit na trhu, ale i jak zabezpečit interní marketing , který je neméně důležitý, proto aby firma byla co nejvíce konkurence schopná. Na které zákazníky a trh se nejefektivněji zaměřit a jak kontrolovat vynaložené prostředky do marketingu a následný přínos pro firmu.
Účastníci především ocenili menší kolektiv a velký prostor k diskuzi a odbornost a zkušenosti lektorky. Všem účastníkům tímto ještě jednou děkujeme a především lektorce Janě Holé za příjemnou atmosféru, odbornost a vstřícnost.


 |   zákaznický servis                                                                                                          |   actill s.r.o. - ©2008