Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Lean – nástroj trvalého zlepšování k odstranění plýtvání,
zvyšování produktivity a kvality 13.5. 2010

Ve čtvrtek 13. května jsme se sešli na tréninku pro všechny, kteří mají v plánu zvyšovat výkon firmy, produktivitu a kvalitu bez náročných investic. Cílem tréninku bylo seznámení se s filozofií Lean, poznat možnosti, které tato metodika přináší a dozvědět se o používaných nástrojích.

V úvodu jsme se dozvěděli na jakých principech je Lean postaven, na co se Lean zaměřuje a proč je důležité využít potenciálu všech zaměstnanců.

Postupně jsme potom probrali co je to plýtvání, co je tok hodnot, přístupy metod trvalého zlepšování, prevenci chyb (Poka-yoke) a naučili jsme se kroky mapování toku hodnot. Odpolední čas přednášky byl potom věnován metodám 5S & vizuálním systémům a TPM a jejich nástrojům. Na příkladech jsme si ukázali proč je důležité mít zavedenu metodiku 5S na pracovišti a co nám to v praxi přináší.

Zapojení všech účastníků umožnilo diskuzi o různých možnostech zvyšování produktivity procesů a na které je třeba se zaměřit.

Vzhledem k tomu, že Lean se zaměřuje na neinvestiční zvyšování produktivity procesů, neměla by tato metodika být finanční zátěží pro firmy a opatření v rámci Lean by se měla zaplatit do jednoho roku.

Děkujeme všem účastníkům, kteří přispěli k příjemné atmosféře tréninku a především lektorovi Ing. Pavlu Čepelákovi za jeho odborný i praktický výklad a uvedené příklady. Zároveň přejeme všem účastníkům hodně úspěchů v jejich profesní praxi.
zpět na ohlédnutí za akcemi
 |   zákaznický servis                                                                                               |   actill s.r.o. - ©2007-2010