Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

LEAN - nástroj trvalého zlepšování k odstranění plýtvání, zvyšování produktivity a kvality 4.2.2010

Ve čtvrtek jsme se sešli na tréninku řešící problematiku odstranění plýtvání, zvyšování produktivity a kvality.
V úvodu jsme si řekli proč existuje výrobní proces: … přidávat hodnotu přeměnou materiálů dílů nebo součástek na výrobky, které chce zákazník a za které je ochoten zaplatit...
Co se ale stane, když přidáváme hodnotu: – zároveň přidáváme náklady. A jaká výzva z toho pro nás plyne: přidávat hodnotu rychleji než náklady.
Postupně v průběhu tréninku jsme si vysvětlili co je štíhlý podnik, co je metodika Lean, kdo je zákazník...
Probrali jsme přístupy metod trvalého zlepšování – rozdíl mezi přístupem Lean a přístupem Six Sigma; co je AMP a ergonomie; Pokayoke; Kanban.
V poslední části tréninku jsme se zaměřili na metodu pocházející z Japonska – metodu 5S a vysvětlili si, kdy přistoupit k aplikaci 5S. Na několika cvičeních jsme si zároveň ověřili praktičnost metody 5 S. Nevynechali jsme ani 6 Sigma proces, cíl TPM, SMED – rychlou změnu, jaká technika se používá v rámci SMEDu (FADE) a Kaizen – trvalé zlepšování.

Děkujeme všem účastníkům, kteří přispěli ke skvělé atmosféře semináře a především přednášejícímu Ing. Pavlu Čepelákovi za jeho odborný, ale i praktický výklad a uvedené příklady. Zároveň přejeme všem účastníkům hodně úspěchů při implementaci některých z nástrojů trvalého zlepšování.
zpět na ohlédnutí za akcemi
 |   zákaznický servis                                                                                               |   actill s.r.o. - ©2007-2010