Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Insolvence obchodního partnera
Jak můžu maximálně ochránit zájmy naší firmy? 8.10. 2009


Ve čtvrtek 8.října jsme se sešli na tréninku Insolvence obchodního partnera. Našimi hosty byli pan Ing. Aleš Klaudy – odborný poradce, správce a likvidátor v oblasti konkursů, likvidací a insolvencí a Mgr. Martin Kolář – právník specializující se na konkurzy a insolvenční agendu.
Každý z účastněných si je vědom, do jakých problémů se firma dostane, když alespoň jeden z obchodních partnerů se dostane do situace, kdy se potýká s nedostatkem finančních prostředků. O to horší situace nastává, když obchodní partner se dostane do insolvenčního řízení. Jaké důsledky tento stav našeho obchodního partnera má pro nás? Jak máme postupovat, abychom i my neutrpěli a nedostali se do finančních problémů?
Vysvětlili jsme si, jak jako věřitel prokážeme, že dlužník není schopný platit? Co je to právní domněnka? Co to znamená hrozící úpadek? Jaký je způsob řešení?
Jak si pojistím pohledávku? Vysvětlili jsme si poměr vlastního kapitálu k oběhu aktiv, podíl dlouhodobého majetku a nemovitého majetku, poměr krátkodobých závazků a krátkodobého majetku, likviditu, riziko likviditní a riziko provozní…Dále nám přednášející vysvětlili neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení a mnoho jiných otázek zodpověděli přednášející účastníkům na případových studiích z praxe.
Rádi bychom tímto poděkovali všem účastníkům tréninku za skvělou atmosféru a především přednášejícím za výborný a srozumitelný výklad této složité problematiky.
zpět na ohlédnutí za akcemi
 |   zákaznický servis                                                                                               |   actill s.r.o. - ©2007-2010