Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Daňová kontrola a vytýkací řízení 25.2. 2010

Ve čtvrtek jsme se sešli na jednodenním semináři zabývajícím se základními principy a postupy při daňové kontrole, které bychom měli znát, pokud chceme být v tomto daňovém řízení úspěšní.

Seminář byl zaměřen na praktické návody umožňující podnikatelům co nejzdárněji absolvovat daňovou kontrolu vedenou finančním úřadem. Základem byl výklad stávající právní úpravy včetně aplikace judikatury správních soudů.

Dozvěděli jsme se možnost snížení správních sankcí; dále že riziko daňového přiznání musí odpovídat riziku podnikání a v neposlední řadě riziko trestní odpovědnosti.

Lektor pan Ing. Landgráf nám také vyložil nový trestní zákoník a vysvětlil, jak ovlivňuje daně. Zdůraznil, že dodatečné daňové přiznání nelze podat po zahájení kontroly a vysvětlil překážky bránící zahájení kontroly.

Důležitou částí přednášky byl i praktický postup obrany proti nezákonně zahájené kontrole; právo být přítomen jednání s vlastními pracovníky; podávání námitek proti postupu pracovníka FÚ...

Děkujeme všem účastníkům, kteří přispěli k příjemné atmosféře semináře a především přednášejícímu Ing.Romanu Landgráfovi za jeho odborný, ale i praktický výklad a uvedené příklady. Zároveň přejeme všem účastníkům hodně úspěchů v jejich profesní praxi.
zpět na ohlédnutí za akcemi
 |   zákaznický servis                                                                                               |   actill s.r.o. - ©2007-2010