Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Přijímání a propouštění zaměstnanců
– praktický postup v mezích zákoníku práce 10.2. 2009


V úterý 10.2.2009 jsme se opět zabývali tématikou pracovního práva. Tentokrát se jednalo o náš úspěšný kurz s názvem „Příjímání a propouštění zaměstnanců – praktický postup v mezích zákoníku práce“.

S naším lektorem JUDr. Petrem Hůrkou, Ph.D. jsme prošli všechny dostupné postupy při přijímání a propouštění zaměstnanců, které umožňuje současný zákoník práce. Velkým přínosem byla již tradiční celopřednášková diskuse a vzájemná výměna zkušeností mezi jednotlivými účastníky. V druhé polovině příjemného kurzu jsme se na přání chvíli věnovali i problematice zaměstnaneckých benefitů. Tento okruh otázek budeme podrobněji rozebírat na dalším připravovaném kurzu 20.5.2009 věnovaném přímo zaměstnaneckým benefitům a jejich právnímu a daňovému režimu.

Děkujeme všem zúčastněným za milou atmosféru a JUDr. Petru Hůrkovi za profesionální a poutavý výklad.


 |   zákaznický servis                                                                                                          |   actill s.r.o. - ©2008