Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Argumentace a dokazování v daňovém řízení

22. září jsme se sešli na semináři, který měl za účel nás naučit, jak správně argumentovat a dokazovat naše práva v daňovém řízení. Každý z nás, který se zúčastnil správního procesu si uvědomil, jak je důležité pro úspěch v takovém řízení nutné umět svá stanoviska nejen správně formulovat, ale také je doložit důkazy.
Na semináři jsme se dozvěděli proč je dobré podávat námitky. Jak reagovat, když se platební výměr liší…, že čestným prohlášením pouze tvrdíme, nikoli dokazujeme…, co máme v právu chtít po správci daně…, že každému rozhodnutí předchází dokazování…, co pro nás znamená, když správce daně stanoví daň podle pomůcek…, ad.
Ještě jednou děkujeme všem účastníkům za jejich aktivní spolupráci a zároveň přednášejícímu panu Ing. Landgráfovi za jeho vyčerpávající přednášku a hlavně přejeme všem hodně úspěchů, a to nejen v důkazním řízení.

 |   zákaznický servis                                                                                                          |   actill s.r.o. - ©2009