Odborné semináře
 |   Seznam seminářů
 |   Nové semináře
 |   Zasílání newsletterů
 |   Vnitrofiremní vzdělávání
 |   Katalog ke stažení
 |   Průběh a informace o seminářích
 |   Témata, která postrádáte
 |   Ohlédnutí za akcí
 |   Obchodní podmínky

POTŘEBUJETE PORADIT ?
VOLEJTE: 317 705 010
PIŠTE: dotazy@actill.cz

Ohlédnutí za akcí

Argumentace a dokazování v daňovém řízení 19.1.2010
Dokonalá argumentace a nezpochybnitelné důkazy = klíč k úspěchu


V úterý jsme se sešli na semináři pro všechny, kteří se chtějí správně připravit na situaci, kdy dojde z jakéhokoli důvodu ke sporu v daňovém řízení mezi daňovým subjektem a úřadem. Vybíráme několik bodů z úvodu semináře:

  • V každém sporu: je nutné umět svá stanoviska nejen správně formulovat, ale také (a to zejména) je doložit (prokázat) důkazy
  • v daňovém řízení je důkazní břemeno výrazně přesunuto na daňový subjekt
  • umět se dobře orientovat v důkazním řízení
  • mít připravené a včas předkládat dostatečné množství kvalitních důkazních prostředků
Přednášející – Ing. Roman Landgráf vysvětlil co je klíčem k úspěchu daňového subjektu v takové situaci, co se skrývá za spojením břemeno tvrzení a břemeno důkazní, co to je dokazování obecně, co je to právní domněnka a fikce, jaké jsou důsledky neunesení důkazního břemene, co je negativní důkazní teorie ad. Přednášející dokládal svůj výklad mnohými příklady rozsudků, nálezů Ústavního soudu a především praktickými doporučeními, které měly důležitý význam pro účastníky, kteří se aktivně zapojili do přednášky.

Děkujeme všem účastníkům, kteří přispěli ke skvělé atmosféře semináře a především přednášejícímu panu Ing. Landgráfovi za jeho odborný, ale i praktický výklad a uvedené příklady.
zpět na ohlédnutí za akcemi
 |   zákaznický servis                                                                                               |   actill s.r.o. - ©2007-2010